Untitled Document
 
 
 
 
HOME > 고객센터 > 공지사항
 
작성일 : 13-06-06 12:15
친환경 음식물 쓰레기 처리기 출시!!!
 글쓴이 : K-크린
조회 : 1,198  
 전화번호 : --

이젠 더이상 음식물 쓰레기 버리러 나가지 않으셔도 될 것 같습니다. ^^
 
친환경적인 음식물 처리 및 씽크대 하수구에서 배출되는 냄새와 유해가스로부터 해방되세요 ^^
 
읽어 주셔서 감사합니다. 항상 고객님들께 최선을 다하는 K-크린이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다.
 
                                                                                                                    - K-크린 일동 올림 -